Odluka o djelomičnoj obustavi postupka vezano uz javni natječaj za prijam u državnu službu objavljen u Narodnim novinama broj 117 od 18. rujna 2013.