Pravni izvori za pripremu kandidata vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama 117/13 od 18. rujna 2013.