Pravni izvori za pripremu kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 31 od 13. ožujka 2013.