Oglas za radno mjesto izvršitelja poslova Task Manager - Antena IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje natječaj za odabir izvršitelja poslova Task Manager - Antena IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora sa sjedištem u Dubrovniku.
Rok za prijave je 10. kolovoza 2012. Više informacija možete naći u prilogu.

Prilog 1

Prilog 2