Započet projekt odvodnje u Poreču vrijedan više od pola milijarde kuna

Svečanim otvorenjem radova u naselju Špadići danas je u Poreču započela realizacija projekta „Sustav odvodnje s uređajima  za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ vrijednog više od pola milijarde kuna a kojeg Europska unija sufinancira sa 74 posto.

Na svečanosti su bili nazočni i predsjednik Vlade RH, Zoran Milanović, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, župan Istarske županije Valter Flego te drugi brojni gosti i uzvanici.
                                                      
Projekt Poreč spada među najveće projekte javne infrastrukturne projekte na području Istre. Vrijedan je ukupno 501 milijun kuna od čega udio bespovratnih sredstava EU iznosi 371 milijun kuna ili 74 posto, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 130 milijuna kuna ili 26 posto. Projekt se provodi u gradu Poreču i trima općinama Tar-Vabrigi, Funtani i Vrsaru koji u sufinanciranju projekta (lokalna komponenta) sudjeluju s osam posto ukupne investicije.
 
Na Poreštini trenutno postoji pet zasebnih sustava odvodnje, gdje se vrši tek mehaničko pročišćavanje s kemijskom obradom otpadnih voda koje se podmorskim ispustima ispuštaju u Jadransko more. Stoga se u realizaciju ovog projekta krenulo i radi unaprjeđenja zastarjelog sustava odvodnje te postizanja potrebnih viših standarda za očuvanje okoliša i zaštitu prirodnih resursa. Očekuje se da će po dovršetku projekta koje je planirano 2018. godine, zagađenja koja nastaju otpadnim vodama biti eliminirana te će biti osigurani potrebni kriteriji kakvoće vode za Plavu zastavu za plaže, što će dodatno povećati konkurentnost Poreča kao turističke destinacije.
 
Po provedbi ovog projekta, grad Poreč i okolne općine dobit će četiri nova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) membransko-biološke tehnologije i to na lokacijama Lanterna kraj Tara, Poreč sjever, Poreč jug i Petalon u Vrsaru, na kojima će se otpadne vode pročišćavati do najvišeg - trećeg stupnja u skladu s hrvatskim i EU propisima. Osim toga u sklopu projekta izgradit će se 62 kilometra nove kanalizacijske mreže, rekonstruirati 23 kilometra postojeće kanalizacijske mreže, izgraditi 26 novih crpnih stanica te rekonstruirati  26 postojećih crpnih stanica. Izgradnjom nove mreže omogućit će se priključenje za oko 6.300 novih korisnika na sustav odvodnje, čime će se pokrivenost domaćinstava mrežom podići sa sadašnjih 63 na čak 90 posto.
 
Kvaliteta otpadnih voda sa 4 UPOV-a, obrađena tehnologijom membrana, moći će ispuniti i zahtjeve za navodnjavanjem zelenih površina i poljoprivrede u regiji bez daljnjeg opterećivanja sustava vodoopskrbe. Jednako tako, važno je spomenuti i koncept ponovne uporabe mulja koji obuhvaća kompostiranje i solarno sušenje mulja. Ovakav mulj moći će se koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama, npr. za hidrosjetvu kod ozelenjavanja okoliša na prometnicama ili za proizvodnju bioplina, odnosno energije.
 
Projekt „Sustav odvodnje s uređajima  za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ providt će se kroz pet ugovora od čega su do sada raspisana četiri postupka i potpisana tri ugovora:
  • Ugovor za izgradnju proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja - zajednica ponuditelja koju čine Ing-Grad d.o.o. Zagreb, Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci i Zagreb-Montaža d.o.o. Zagreb na iznos od 63.206.972,75 kn.
  • Ugovor za izmještanje postojećih uređaja i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže -  zajednica ponuditelja koju čine Aquaterm d.o.o. Karlovac, Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod i Vodogradnja Rijeka d.o.o. Kukuljanovo na iznos od 56.899.987,64 kn.
  • Ugovor za usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta - tvrtka SAFEGE d.o.o. iz Zagreba na iznos od 11.704.500,00 kn.
 
Predstoji još potpisivanje ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja te je potrebno raspisati postupak javne nabave za nabavu opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje te nabavu i implementaciju geoinformacijskog sustava (GIS).
 
Što se tiče trenutnih aktivnosti na projektu, izgradnja kanalizacijske mreže započela je u onim naseljima koja su bliže centru grada Poreča, prometnim čvorištima i važnijim prometnicama, te u većim naseljima u kojima je, zbog većeg obima i složenosti radova, planiran duži period izgradnje. Kako se radovi u sklopu rekonstrukcije mreže jednim dijelom izvode u intenzivno uređenoj turističkoj zoni, predviđena je izvedba mikrotunela u duljini od 308 m jer metoda mikrotunelogradnje garantira visoku razinu točnosti u izvođenju cjevovoda i stvara najmanji utjecaj na razaranje okoliša. Svi radovi su organizirani na način da se promet u zahvaćenim naseljima nesmetano odvija, uz privremenu prometnu regulaciju.


Pisane vijesti