Porezne olakšice za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima

Slika /slike/Vijesti/Porezne olakšice.jpg
Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 i 106/18)  u članku 28.a  i  Zakon o porezu na dohodak  (Narodne novine broj 115/16 i 106/18) u članku 43. reguliraju prava na porezne olakšice poreznim obveznicima za samostalno obavljanje djelatnosti.

Poreznu olakšicu, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit i članku 43. Zakona o porezu na dohodak, mogu koristiti porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima koja su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) razvrstana u I. skupinu jedinica lokalne samouprave.
 
Poreznu olakšicu, korisniku potpore, u skladu s propisima o državnim potporama i odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti dodjeljuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i ministarstvo nadležno za poljoprivredu ukoliko korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstva i akvakulture.
 
Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se na obrascu »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara – Obrazac POOD-PPGV« koja je zajedno sa pripadajućom Izjavom dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva.
 
Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova europske unije na e-mail adresu:  porezne.olaksice@mrrfeu.hr  ili putem pošte/osobno na adresu Ministarstva: Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb.
 

Dokumenti