Državni tajnici

  • Velimir Žunac, mag. ing. el., državni tajnik

            Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata
 

  • ​Spomenka Đurić, , dipl. ing. stroj., državna tajnica

            Uprava za otoke

            Uprava za regionalni razvoj

            Uprava za potpomognuta područja

 

  • ​Šime Erlić, univ.spec.oec., državni tajnik

            Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

            Uprava za europsku teritorijalnu suradnju