Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NN 45/2017) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu:

 

 • 1. Kabinet ministra
 
 • 2. Glavno tajništvo 
 
 • 2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
  • 2.1.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
   • 2.1.1.1. Odjel za upravljanje radnim odnosima
   • 2.1.1.2. Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala
  • 2.1.2. Služba za opće poslove i uredsko poslovanje
   • 2.1.2.1. Odjel za opće poslove
    • 2.1.2.1.1. Pododsjek za vozni park
   • 2.1.2.2. Odjel za uredsko poslovanje
 
 • 2.2. Sektor za pravne poslove
  • 2.1.1. Služba za normativno-pravne poslove
  • 2.2.2. Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima
 
 • 2.3. Služba za nabavu
  • 2.3.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka nabave financiranih iz EU sredstava
  • 2.3.2. Odjel za pripremu i provedbu postupaka nabave financiranih iz nacionalnih sredstava
  • 2.3.3. Odjel za kontrolu postupaka nabave
 
 • 3. Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
 
 • 3.1. Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu
  • 3.1.1. Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu
   • 3.1.1.1. Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova
    • 3.1.1.1.1. Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije
    • 3.1.1.1.2. Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje
   • 3.1.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna
    • 3.1.1.2.1. Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna
    • 3.1.1.2.2. Pododsjek za praćenje operativnih troškova
  • 3.1.2. Služba za financiranje razvojnih programa
 
 • 3.2. Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave
  • 3.2.1. Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku
  • 3.2.2. Služba za unaprjeđenje sustava i poslovnih procesa
 
 • 4. Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova
 
 • 4.1. Sektor za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata
  • 4.1.1. Služba za strateško planiranje i praćenje razvoja
   • 4.1.1.1. Odjel za upravljanje, kontrolu i informacijski sustav
   • 4.1.1.2. Odjel za nacionalnu razvojnu strategiju
  • 4.1.2. Služba za koordinaciju razvojnih projekata i centraliziranih EU instrumenata
 
 • 4.2. Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova
  • 4.2.1. Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova
   • 4.2.1.1. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije (tematski ciljevi 1, 2 i 3) i objedinjene poslove koordinacije ESI fondova
   • 4.2.1.2. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije (tematski ciljevi 4, 5, 6 i 7) i programiranje ESI fondova
  • 4.2.2. Služba za izvještavanje i vrednovanje ESI fondova
   • 4.2.2.1.  Odjel za strateško praćenje tematskih ciljeva 8, 9, 10 i 11 ESI fondova te izvještavanje o ESI fondovima
   • 4.2.2.2.  Odjel za strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva te vrednovanje na razini Sporazuma o partnerstvu
  • 4.2.3.  Služba za kohezijsku politiku i EU poslove
 
 • 4.3.  Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme
  • 4.3.1.  Služba za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama
   • 4.3.1.1.  Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih, socijalnih i administrativnih prioriteta
   • 4.3.1.2.  Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta
  • 4.3.2.  Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje IPA programa, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama
 
 • 4.4.  Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova
  • 4.4.1.  Služba za jačanje kapaciteta, koordinaciju i vidljivost u području EU fondova
   • 4.4.1.1.  Odjel za jačanje kapaciteta za provedbu EU fondova
   • 4.4.1.2.  Odjel za koordinaciju i vidljivost EU fondova
  • 4.4.2.  Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti o EU fondovima
 
 • 5. Uprava za provedbu operativnih programa I financijskih instrumenata
 
 • 5.1. Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava
  • 5.1.1. Služba za uspostavu sustava 
   • 5.1.1.1. Odjel za institucionalni okvir i pravila
   • 5.1.1.2. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta
  • 5.1.2. Služba za potporu poslovnim procesima
  • 5.1.3. Služba za kontrolu kvalitete sustava
   • 5.1.3.1. Odjel za provedbu planiranih i ad hoc provjera na razini sustava
   • 5.1.3.2. Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu provjera na razini sustava
   • 5.1.3.3. Odjel za koordinaciju revizija i kontrola
 
 • 5.2. Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima
  • 5.2.1. Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja
   • 5.2.1.1. Odjel za upravljanje rizicima
   • 5.2.1.2. Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora
  • 5.2.2. Služba za postupanje po prigovorima
   • 5.2.2.1. Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija
   • 5.2.2.2. Odjel za prigovore u provedbi operacija
 
 • 5.3. Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata
  • 5.3.1. Služba za upravljanje provedbom operativnih programa
   • 5.3.1.1. Odjel za financijsko praćenje
   • 5.3.1.2. Odjel za praćenje i izvještavanje
   • 5.3.1.3.  Odjel za vrednovanje Upravljačkog tijela
  • 5.3.2. Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja
   • 5.3.2.1. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
   • 5.3.2.2. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije
  • 5.3.3. Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći
  • 5.3.4.  Služba za financijske instrumente
   • 5.3.4.1.  Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda
   • 5.3.4.2.  Odjel za praćenje i kontrolu kvalitete provedbe financijskih instrumenata
 
 • 5.4.  Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
  • 5.4.1.  Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti
   • 5.4.1.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja
   • 5.4.1.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti
   • 5.4.1.3.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga
  • 5.4.2.  Služba za pripremu i provedbu projekata u području socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
   • 5.4.2.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture
   • 5.4.2.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture
 
 • 5.5.  Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti
  • 5.5.1.  Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti
   • 5.5.1.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike
   • 5.5.1.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti
  • 5.5.2.  Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša
   • 5.5.2.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti
   • 5.5.2.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima
 
 • 5.6.  Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata
  • 5.6.1.  Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu
  • 5.6.2.  Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela
 
 • 6. Uprava za regionalni razvoj
 
 • 6.1.  Sektor za politiku regionalnoga razvoja
  • 6.1.1.  Služba za pravni i strateški okvir politike regionalnoga razvoja
  • 6.1.2.  Služba za podršku politici regionalnoga razvoja
 
 • 6.2. Sektor za programe urbanoga razvoja
  • 6.2.1. Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja
   • 6.2.1.1.  Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja
   • 6.2.1.2.  Odjel za uspostavu sustava i horizontalne poslove
  • 6.2.2.  Služba za provedbu programa urbanoga razvoja
   • 6.2.2.1.  Odjel za podršku u pripremi projektne dokumentacije
   • 6.2.2.2.  Odjel za pripremu i objavu poziva te financijsko upravljanje
 
 • 6.3. Sektor za europsku teritorijalnu suradnju
  • 6.3.1. Služba za prekograničnu suradnju
   • 6.3.1.1. Odjel za prekograničnu suradnju s državama članicama Europske unije
   • 6.3.1.2. Odjel za prekograničnu suradnju s državama nečlanicama Europske unije
  • 6.3.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju
 
 • 7. Uprava za otoke​
 • 7.1.  Sektor za politiku održivog razvoja otoka i pripremu razvojnih programa
  • 7.1.1.  Služba za politiku održivog razvoja otoka
  • 7.1.2.  Služba za izradu, praćenje i vrednovanje programa, planova i mjera održivog razvoja otoka
   • 7.1.2.1.  Odjel za izradu programa, planova i mjera održivog razvoja otoka
   • 7.1.2.2.  Odjel za praćenje i vrednovanje programa, planova i mjera održivog razvoja otoka
 
 • 7.2.  Sektor za pripremu i provedbu natječaja i projekata za održivi razvoj otoka
  • 7.2.1.  Služba za pripremu i provedbu nacionalnih razvojnih programa i projekata za održivi razvoj otoka
  • 7.2.2.  Služba za pripremu i provedbu natječaja i projekata sufinanciranih iz fondova i instrumenata Europske unije za održivi razvoj otoka
 
 • 8. Uprava za potpomognuta područja
 
 • 8.1.  Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima
  • 8.1.1.  Služba za potpomognuta područja
   • 8.1.1.1.  Odjel za poticajne mjere
   • 8.1.1.2.  Odjel za provedbu projekata
  • 8.1.2.  Služba za područja s razvojnim posebnostima
   • 8.1.2.1.  Odjel za brdsko-planinska područja
   • 8.1.2.2.  Odjel za razvojne inicijative
 
 • 8.2.  Sektor za integrirane programe depriviranih područja
  • 8.2.1.  Služba za pripremu programa i koordinaciju
   • 8.2.1.1.  Odjel za pripremu programa i intervencijske planove
   • 8.2.1.2.  Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju
  • 8.2.2.  Služba za provedbu integriranih programa
   • 8.2.2.1.  Odjel za pripremu poziva
   • 8.2.2.2.  Odjel za provedbu projekata
 • 9. Samostalna služba za unutarnju reviziju

Dokumenti