Ustrojstvo

Slika /O ministarstvu/Organigram MRRFEU - final_2015.jpg

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NN 112/14) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu:

 • 1. Kabinet ministrice
 
 • 2. Glavno tajništvo ministarstva 
 
 • 2.1. Sektor za pravne i opće poslove te ljudske potencijale
  • 2.1.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
   • 2.1.1.1. Odjel za pravne poslove
   • 2.1.1.2. Odjel za ljudske potencijale
  • 2.1.2. Služba za opće poslove i uredsko poslovanje
   • 2.1.2.1. Odjel za opće poslove
   • 2.1.2.2. Odjel za uredsko poslovanje
 
 • 2.2. Služba za nabavu
  • 2.2.1. Odjel za pripremu nabave i obradu ponuda
  • 2.2.2. Odjel za kontrolu izvršenja nabave
 
 • 3. Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
 
 • 3.1. Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu
  • 3.1.1. Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu
   • 3.1.1.1. Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova
    • 3.1.1.1.1. Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije
    • 3.1.1.1.2. Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova
   • 3.1.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna
    • 3.1.1.2.1. Pododsjek za planiranje i izvješćivanje
    • 3.1.1.2.2. Pododsjek za praćenje operativnih troškova
  • 3.1.2. Služba za financiranje razvojnih programa
 
 • 3.2. Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave
  • 3.2.1. Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku
  • 3.2.2. Služba za unapređenje sustava i poslovnih procesa
 
 • 4. Uprava za strateško planiranje, koordinaciju fondova EU i međunarodnih programa
 
 • 4.1. Sektor za koordinaciju ekonomskih politika i međunarodne programe
  • 4.1.1. Služba za koordinaciju ekonomskih politika i procedure ekonomskog upravljanja
   • 4.1.1.1. Odjel za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru i provedbu procedura ekonomskog upravljanja
   • 4.1.1.2. Odjel za analitičku procjenu učinaka ekonomskih politika i razvoj sustava strateškog planiranja
  • 4.1.2. Služba za EU programe i financijske mehanizme
   • 4.1.2.1. Odjel za koordinaciju EU programa i financijskih mehanizama
   • 4.1.2.2. Odjel za praćenje i vrednovanje EU programa i financijskih mehanizama
 
 • 4.2. Sektor za planiranje i strateško praćenje ESI fondova
  • 4.2.1. Služba za koordinaciju ESI fondova u području konkurentnosti, okoliša i prometa
   • 4.2.1.1. Odjel za planiranje i strateško praćenje u područjima istraživanja i razvoja, konkurentnosti gospodarstva i energetike
   • 4.2.1.2. Odjel za planiranje i strateško praćenje u područjima klimatskih promjena, okoliša i prometa
  • 4.2.2. Služba za koordinaciju ESI fondova u području zapošljavanja i objedinjene funkcije Koordinacijskog tijela
 
 • 5. Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata
 
 • 5.1. Sektor za uspostavu i unapređenje rada sustava
  • 5.1.1. Služba za uspostavu sustava 
   • 5.1.1.1. Odjel za institucionalni okvir i pravila
   • 5.1.1.2. Odjel za optimizaciju poslovnih procesa
  • 5.1.2. Služba za jačanje kapaciteta sustava i horizontalna pitanja
  • 5.1.3. Služba za rizike, provjere na razini sustava i revizije
   • 5.1.3.1. Odjel za upravljanje rizicima te koordinaciju provjera na razini sustava i revizija
   • 5.1.3.2. Odjel za provedbu provjera na razini sustava u području jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne zdravstvene i obrazovne infrastrukture
   • 5.1.3.3. Odjel za provedbu provjera na razini sustava u području energetike, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti
 
 • 5.2. Sektor za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata
  • 5.2.1. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje i vrednovanje
   • 5.2.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
   • 5.2.1.2. Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje
  • 5.2.2. Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći te provedbu financijskih i međunarodnih instrumenata
   • 5.2.2.1. Odjel za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći
   • 5.2.2.2. Odjel za provedbu financijskih instrumenata
   • 5.2.2.3. Odjel za provedbu međunarodnih instrumenata
 
 • 5.3. Sektor za pripremu i provedbu projekata
  • 5.3.1. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
   • 5.3.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja gospodarstva i konkurentnosti
   • 5.3.1.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
  • 5.3.2. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti
   • 5.3.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike i zaštite okoliša
   • 5.3.2.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti
  • 5.3.3. Služba za horizontalna pitanja pripreme i provedbe projekata
 
 • 6. Uprava za regionalni razvoj
 
 • 6.1. Sektor za politiku regionalnoga razvoja
  • 6.1.1. Služba za politiku regionalnoga razvoja i koordinaciju
   • 6.1.1.1. Odjel za planiranje, koordinaciju i analizu 
   • 6.1.1.2. Odjel za poticajne mjere i kontrolu
  • 6.1.2. Služba za programe urbanog razvoja i druge teritorijalne programe
  • 6.1.3. Služba za međunarodnu teritorijalnu suradnju
 
 • 6.2. Sektor za otoke
  • 6.2.1. Služba za politiku razvoja otoka
  • 6.2.2. Služba za pripremu, provedbu i praćenje otočnih razvojnih programa i projekata
   • 6.2.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata održivog razvoja otoka
   • 6.2.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa i projekata održivog razvoja otoka
 
 • 6.3. Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja
  • 6.3.1. Služba za pripremu projekata
   • 6.3.1.1. Odjel za pripremu regionalnih projekata
   • 6.3.1.2. Odjel za pripremu lokalnih projekata
  • 6.3.2. Služba za koordinaciju i praćenje provedbe programa
   • 6.3.2.1. Odjel za provedbu regionalnih programa
   • 6.3.2.2. Odjel za provedbu projekata lokalnog razvoja
 
 • 7. Samostalna služba za unutarnju reviziju
 
 • 8. Samostalna služba za informativno-obrazovne aktivnosti o korištenju ESI fondova
 
 • 8.1. Odjel za informativne aktivnosti o korištenju ESI fondova
 • 8.2. Odjel za obrazovne aktivnosti o korištenju ESI fondova