Pomoćnici ministrice

  • Mr. sc. Davor Huška
Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
 
  • Dragan Jelić, dipl. ing. stroj.
Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata
 
  • Mr. sc. Ana Odak
Uprava za strateško planiranje, koordinaciju fondova EU i međunarodnih programa