Državni tajnici

  • Velimir Žunac, mag. ing. el., državni tajnik
Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova
 
 
  • Spomenka Đurić, , dipl. ing. stroj., državna tajnica
Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata