Subvencija cijene vode

Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi mjeru – opskrbe zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju temeljem članka 33. Zakona o otocima Zakon o otocima (Narodne novine, br.116/18 i 73/20) i Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (Narodne novine, broj 68/19).

Otočani, stanovnici iz otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, imaju pravo na subvencioniranu cijenu vode, do 85 m³ ukupne godišnje potrošnje po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira troškove prijevoza vodonoscem i autocisternom jednom mjesečno.

Provedbom ove mjere obuhvaćeni su sljedeći otoci: Cres, Susak, Ilovik, Lošinj, Unije, Vele i Male Srakane, Krk, Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba, Kaprije, Žirje, Mali i Veli Drvenik, Brač, Ugljan, Sestrunj, Rivanj, Dugi otok, Zverinac, Hvar, Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet.