Subvencija cijene vode

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na otocima s razvijenim područjima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi mjeru – povlastice u potrošnji vode na otocima temeljem članka 33. Zakona o otocima (NN 34/1999, 32/2002, 33/2006) i Pravilnika o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN 35/2011).
 
Svako domaćinstvo na otocima koje nije povezano na vodoopskrbni sustav a čiji članovi odnosno nositelj ima prebivalište na otoku, ima pravo na subvencioniranu cijenu vode, do 20 m3 mjesečno, odnosno 150 m3 ukupne godišnje potrošnje. Kubik vode za takva domaćinstva i za navedene količine, obračunava se po prosječnoj cijeni vode u pripadajućoj obalno-otočnoj županiji.
 
Provedbom ove mjere obuhvaćeni su sljedeći otoci: Cres, Susak, Ilovik, Lošinj, Unije, Vele i Male Srakane, Krk, Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba, Kaprije, Žirje, Mali i Veli Drvenik, Brač, Ugljan, Sestrunj, Rivanj, Dugi otok, Zverinac, Hvar, Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet.