Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. u okviru kojeg je Operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Operativnim programom Ministarstvo je određeno za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.1. koja se odnosi na provedbu intervencijskih planova za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti i kada njihov broj ne prelazi 5% udjela u ukupnom stanovništvu.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.  
Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko projekt provode prema prethodno navedenom kriteriju na području jedinice lokalne samouprave (popis JLS-a u Smjernicama).