Državni tajnici

  • Spomenka Đurić, , dipl. ing. stroj., državna tajnica
Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata

 
  • Velimir Žunac, mag. ing. el., državni tajnik
Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova

 
  • ​Šime Erlić, univ.spec.oec., državni tajnik