EU fondovi mijenjaju Hrvatsku

Slika /Istaknute teme/EU mijenjaju HR/EU fondovi mijenjaju HR.jpg

Hrvatskoj, kao najmlađoj članici Europske unije, u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. na raspolaganju je 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj.

Da bi se novac iz EU fondova mogao koristiti, svaka država članica Europske unije mora imati Sporazum o partnerstvu, te operativne programe koje odobrava  Europska komisija.Partnerski sporazumi sadržavaju strateške ciljeve i prioritete ulaganja država članica, a povezani su s ciljevima strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Operativnim programima detaljno se opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za korištenje sredstava EU fondova.
Europska komisija prihvatila je Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom 30. listopada 2014., a isti se uslijed izmjena (operativnih) programa mijenjao tijekom trenutnog financijskog razdoblja. Republici Hrvatskoj, prema zadnjoj prilagodbi  Višegodišnjeg financijskog okvira za 2014. - 2020., je na raspolaganju 10.731 milijardi eura. Zahvaljujući fondovima Europske unije u Hrvatskoj su stvorene brojne nove poslovne mogućnosti tvrtkama i građanima, uložena su značajna sredstva u znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije – temelj za jačanje konkurentnosti i razvoj gospodarstva, obnovljena je kulturna baština i očuvana prirodna, izgrađena je nova prometna infrastruktura, izgrađeni novi studentski domovi, izgrađeni i opremljeni novi domovi zdravlja i bolnice.
Europski fondovi mijenjaju lice i naličje Hrvatske; naš zdravstveni sustav čine efikasnijim, naš obrazovni sustav kvalitetnijim, naš prometni sustav sigurnijim, čuvaju našu kulturnu i prirodnu baštinu, doprinose konkurentnosti našega gospodarstva i omogućuju nova radna mjesta za naše građane.

 
Kroz sredstva europskih fondova osigurava se financiranje različitih projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života te ravnomjerni regionalni razvoj  Republike Hrvatske.

U posljednje tri godine, zahvaljujući fondovima Europske unije uložena su značajna sredstva: 
 
  • 1,7 milijardi kuna uloženo u ZDRAVSTVO
  • 5,7 milijardi kuna uloženo u PODUZETNIŠTVO (uključuje ulaganja u ITU te financijske instrumente u okviru PO3)
  • 1,2 milijardi kuna uloženo u  STUDENTSKE DOMOVE
  • 10,5 milijardi kuna uloženo u PROMETNU POVEZANOST
  • 2,9 milijardi kuna uloženo u ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
  • 834 milijuna kuna uloženo u DIGITALIZACIJU JAVNE UPRAVE.
  • 2,1 milijardi kuna uloženo u KULTURNU I PRIRODNU BAŠTINU 

Europski fondovi mijenjaju Hrvatsku na bolje, a informacije o svim aktualnostima, novim natječajima, edukacijama i raznim drugim događanjima iz područja EU fondova možete pratiti na stranici https://strukturnifondovi.hr/