Hrvatski otočni proizvod

Slika /Istaknute teme/Hrvatski otočni proizvod/Hrvatski_otocni_proizvod_LOGO.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja izvođenje projekta vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom “Hrvatski otočni proizvod” koji je pokrenut početkom 2007. s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda.


Uvažavajući Nacionalni program  razvitka otoka i Zakon o otocima projekt je pripreman nekoliko godina. Temeljni je cilj da se identificiraju i distribuiraju kvalitetni otočni proizvodi koji će kao takvi biti prepoznati i u Hrvatskoj i izvan nje. Radi se o proizvodima koji su rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije čija razina kvalitete mora biti mjerljiva. Oni potječu s ograničenih otočnih lokaliteta i rade se u malim serijama.
 
Odluku o dodjeli oznake donose neovisne tehničke komisije čiji su članovi priznati hrvatski stručnjaci za relevantna područja. Oznaku mogu dobiti proizvodi koji udovoljavaju svim propisanim uvjetima. Konačnu odluku donosi ministar na prijedlog Savjeta projekta.
 
Budući da se oznaka “Hrvatski otočni proizvod” dodjeljuje već dvanaestu godinu za redom (u katalogu su prikazani proizvodi kojima je oznaka dodijeljena u 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013.,2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godini) namjera pokretanja ovog projekta u cijelosti je ostvarena. Otočni proizvođači potaknuti su da kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete i ostaju na našim otocima, a potrošači su se susreli s novim proizvodima u čiju su se izvrsnost već uvjerili.
 
U 2018. godini oznaku kvalitete “Hrvatski otočni proizvod” dobila su 57 otočnih proizvođača za 91proizvod i proizvodnu liniju, a ukupno je do sada Oznaku dobilo 297 otočnih proizvođača za 971 proizvoda i proizvodnih linija (od kojih je 24 ekoproizvođača, 26 proizvođača s oznakom zemljopisnog podrijetla i 6 proizvođača s oznakom izvornosti) za 739 proizvoda i proizvodnih linija s 24 otoka (Brač, Hvar, Vis, Korčula, Pag, Krk, Lastovo, Dugi Otok, Rab, Cres, Lošinj, Prvić, Ugljan, Mljet, Šolta, Žirje, Pašman, Iž, Murter, Olib, Kornat, Rava, Silba, Zlarin) i poluotoka Pelješca. Radi se o prehrambenim (vina, rakije, likeri, maslinova ulja, sirevi, slastice, ribe, salatne marinade, džemovi, med), kozmetičkim i odjevnim proizvodima te suvenirima i nematerijalnoj baštini.

 
   

The Ministry of Regional Development and European Union Funds continues the implementation of the project related to visual marking of island products with the “Croatian Island Product” label initiated in the beginning of 2007 to encourage island producers to produce original and quality products.

Taking into consideration the National Island Development Programme and the Islands Act, it took a couple of years to prepare the project. The main objective is to identify and distribute quality island products which will be recognised as such both in Croatia and abroad. These products result from island tradition, research and development, innovation and invention with a quantifiable level of quality. They come from restricted island localities and are produced in small batches.

The decision on the award of the label is made by an independent technical commission whose members are acclaimed Croatian experts in their respective areas. The label is only awarded to those products which comply with all requirements as prescribed. The final decision is made by the Minister, who observes the proposal of the Project Council.

Since the “Croatian Island Product” label has been awarded for the past seven years (the catalogue features the label-awarded products in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017), the initial intention of this project has been fully accomplished. The self-employed island producers have been encouraged to create products of outstanding quality and to remain on our islands, and in turn, the consumers have been able to try out and taste new products and assure themselves of their excellence.

In 2017 the “Croatian Island Product” quality label was awarded to 73 island producers for 141 product and production line, whereas to date the label has been awarded to 279 island producers in total (including 24 eco-produ-cers, 26 producers with the geographical indication mark and 6 producers with protected designation of origin) for 880 products and production lines from 24 islands (Brač, Hvar, Vis, Korčula, Pag, Krk, Lastovo, Dugi Otok, Rab, Cres, Lošinj, Prvić, Ugljan, Mljet, Šolta, Žirje, Pašman, Iž, Murter, Olib, Kornat, Rava, Silba, Zlarin) and Pelješac Peninsula. The products include foodstuffs (wine, brandy, liqueur, olive oil, cheese, confectionery, fish, salad marinades, jams and honey), cosmetic and clothing products and souvenirs.