Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015.

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/EU, regionalni razvoj, EU fondovi/shutterstock_109299158_cr_kune.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je Fond kojim pruža pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u osiguranju vlastitog učešća u provedbi projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od sredine rujna 2015. zaprima prijave za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu.
 
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za 2015.  (https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901)  otvoren je do iskorištenja sredstava, najkasnije do 31. prosinca 2015. i to po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog  zahtjeva za dodjelu sredstava.
 

Direktna pomoć

 
„Uspostavom ovog fonda osigurali smo 150 milijuna kuna, bespovratnih i namjenskih sredstava općinama, gradovima i županijama u osiguranju vlastitog učešća u provedbi EU projekata. Za najslabije razvijene općine i gradove osigurali smo do 90 posto sredstava, a oni razvijeni mogu dobiti do polovice vlastitog učešća dok županije i Grad Zagreb, ovisno o razvijenosti, mogu računati na sredstva u visini od 40 do 80 posto“, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.
 
Fond se financira iz 1,5% prihoda od poreza na dohodak te se neiskorištena sredstva prenose  u iduću godinu. Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja.
 

Korisnici

 
Sredstva Fonda se usmjeravaju za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje tih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Vrijednost zahtjeva

 
Minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu putem Fonda ne smije biti manja od 75 tisuća  kuna, a maksimalna može iznositi 7,5 milijuna kuna.
 

Potpisani ugovori

Na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i  lokalnoj razini za 2015. godinu zaprimljena su 122 zahtjeva za dodjelu sredstava.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je do kraja siječnja 2016. obradilo 90 zahtjeva. Očekuje se da će obrada svih zahtjeva završiti do kraja veljače 2016.

Do sada je potpisano je 49 Ugovora o dodjeli sredstava, a popis korisnika sredstava možete pronaći ovdje.