Potprogram Razvoj jadranskih otoka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2015. godini uvelo je novi Potprogram Razvoj jadranskih otoka kojim nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svrhovito ulaganje u razvoj infrastrukture i gospodarstva na hrvatskim otocima.


Cilj Potprograma: 

  • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.


Korisnici Potprograma: 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 


Obuhvat Potprograma

  • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. Prema popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011., naseljeno je ukupno 47 otoka i poluotok Pelješac na kojima živi 132.756 stanovnika.

Potprogram se provodi na temelju Javnog poziva za dostavu projekata razvoja jadranskih otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr